გადაწყვეტილებები
ინოვაციური გადაწყვეტილებები
ქსელური გადაწყვეტები
ქსელები
structured-cabling15355410494593
კომპანია ინტეგრა გთავაზობთ საუკეთესო ქსელური ინფრასტრუქტურის პროექტირებასა და ოპტიმიზაციას, თქვენთვის შესაფერის და მორგებულ პირობებში. ასევე გთავაზობთ თანამედროვე და უახლეს სტანდარტებზე დაფუძნებულ ქსელური მოწყობილობების საუკეთესო დაცვას, მოქნილ და შესაფერის ქსელურ ვიზუალს, შესაძლო სამომავლო გადაწყვეტებიდან გამომდინარე ქსელის ნაწილის გაზრდის პოტენციალით, წამყვანი ბრენდების ქსელურ ინფრასტრუქტურას და უმაღლესი ხარისხის მომსახურეობას სერტიფიცირებული პროფესიონალების მიერ.
პარტნიორი ბრენდები
Data Center
დატაცენტრები შენახვის სისტემები

ჩვენი ინჟინერთა გუნდი გთავაზობთ ინოვაციურ, ძლიერ და მოთხოვნებთან შეთავსებულ დატაცენტრებსა და შენახვის სისტემებს, ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა და მიზნისთვის. ნებისმიერი ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტი დაფუძნებულია თანამედროვე, სანდო, ხარისხიან და ცნობილ სტანდარტებზე, გათვალისწინებული ყველანაირი ფაქტორით.

პარტნიორი ბრენდები
Video Surveillance
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები

ჩვენი ინჟინერთა გუნდი ფლობს ყველანაირ ცოდნასა და გამოცდილებას კარგად ცნობილ, ხარისხიან და ინოვაციურ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებზე. მოთხოვნის შესაბამისად ვქმნით ოპტიმიზირებულ და ხარისხიან ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემას, ყველანაირი დეტალის გათვალისწინებით, ფიზიკური, პროგრამული და უსაფრთოხების მხივად. თითოეული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა მორგებული უნდა იყოს შესაფერის ფიზიკურ გარემოზე, ჩანაწერთა არქივისთვის კი ვქმნით სათანადო და პირობებზე გათვლილ დატაცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს ვიდეო მასალის დაარქივებას.

პარტნიორი ბრენდები
VOIP
IP ტელეფონია

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ IP ტელეფონიის საუკეთესო სერვისებით უზრუნველყოფას, მაღალი სტანდარტებითა და უმაღლეს ხარისხით შესრულებულ და აწყობილ VOIP სისტემას, შიდა სატელეფონო ნომრების მინიჭებას, თავისი მრავალი ფუნქციით, როგორიცაა მაგალითად: სატელეფონო საუბრების შენახვა, ზარების გადამისამართება, პოპულარული პროტოკოლების მხარდაჭერა(sip, iax, h.323, skype, jabber, google talk), ელექტრონული ფაქსი, ნომრების შავი სია და კიდევ მრავალი სხვა. კომპანია ინტეგრა პარტნიორია ცნობლი და წამყვანი კომპანიების, გვაქვს მათი მხარდაჭერა როგორც VOIP სისტემებზე ასევე სხვა ინოვაციურ, ტექნიკურ თუ ვირტუალურ სერვისებზე.

პარტნიორი ბრენდები
Peripheral Devices
პერსონალური კომპიუტერები და პერეფერია

ნებისმიერი ოფისისათვის, სამეთვალყურეო შტაბისთვის თუ სხვა მსგავსი დაწესებულებისთვის კომპანია ინტეგრა გთავაზობთ პერსონალური თუ პორტატული კომპიუტერებისა და სხვადასხვა პერიფერიული მოწყობილობებით უზრუნველყოფას, შესაბამისი სერვისების გამართვას, ფიზიკური მხარის პროექტირებასა და რესურსების ოპტიმიზაციას.

პარტნიორი ბრენდები
Data Loss Prevention
უსაფრთხოება, DLP - ს პროგრამული უზრუნველყოფა, ბრენდმაუერი

დაიცავით ინფორმაცია დაკარგვისგან, ბოროტად გამოყენებისა და არაავტორიზებული პირებისგან. DLP(“Data Loss Prevention”)- ინფორმაციის უსაფრთხოების გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ, საშუალებას იძლევა რომ აღმოფხვრათ მრავალი პრობლემა რომელიც უკავშირდება ინფორმაციის დაკარგვას. ავტორიზებულ მომხმარებლებს აარიდებს განზრახ ან უნებლიე ინფორმაციის გაზიარებისგან, რომელიც რისკის ქვეშ აყენებს ორგანიზაციას. DLP-ს მეშვეობით თქვენ შეძლებთ მონიტორინგი აწარმოოთ ქსელში არსებულ ინფორმაციაზე და არა მარტო მასზე.

პარტნიორი ბრენდები
Video Wall
ვიდეო კედლები

ვიდეო კედელი არის მულტი-მონიტორული ფიზიკური და ლოგიკური სისტემა, სადაც თითოეულ ეკრანზე გადანაწილებულია გამოსახულების გარკვეული ნაწილი და ჯამში ქმნის ერთ მთლიან სრულყოფილ გამოსახულებას. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მულტი-მონიტორული სისტემის საუკეთესო გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ ფიზიკურ გარემოზე მორგებულ ვიდეო კედელს, თავისი დიზაინითა და გამართული სისტემით, რომელთა გამოყენებასაც აქვს ფართო სპექტრი.

პარტნიორი ბრენდები
Uninterruptible Power Supply
უწყვეტი კვების წყაროები

ნებისმიერ ორგანიზაციაში აუცილებელია არსებობდეს სათადარიგო უწყვეტი კვების წყარო, რომელიც ელექტრო ენერგიის მომხმარებელ მოწყობილობებს მოამარაგებს და უზრუნველჰყოფს მუდმივი ელექტრო ენერგიით. რეკომენდირებულია ქსელური ინფრასტრუქტურისთვის მუდმივი დენის მიწოდება, ელექტრო ენერგიის შეწყვეტისას შესაძლებელი რომ იყოს ინფორმაციის და მონაცემების დაკარგვის თავიდან აცილება. კომპანია ინტეგრა უზრუნველჰყოფს როგორც ქსელური მოწყობილობების ასევე ნებისმიერი ელექტრო ენერგიის მომხმარებელ მოწყობილობებს უწყვეტი კვების წყაროებით. უწყვეტი კვების წყარო არის ერთგვარი პრევენცია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ორგანიზაციის განვითარებაში წინ გადადგულ ნაბიჯად.

პარტნიორი ბრენდები

კომპანია „ინტეგრა“ დაარსდა საქართველოში 2015 წელს და წარმოადგენს IT სისტემურ ინტეგრატორს – გაიგეთ მეტი

სერვისები

  • პროექტირება და ოპტიმიზაცია
  • სისტემური ინტეგრაცია
  • IT უსაფრთხოების დანერგვა და აუდიტი

კონტაქტი

  • ტელ: +995 574733366
  • ოფისი: +995 322 97 00 52
  • ელ-ფოსტა: info@integra.ge