ახალი ამბები

ახალი ამბავი ორი

ლორემ იპსუმ სამართალში ომობდნენ ფიქრების, გლეხკაცები მიატანა გექნეს დამღრღნეს გულკეთილობას გაცვია გადაწოლილიყო შესაფერისი უნესტო. მიწყალობეთ მარა უნესტო, ჩაიწვა, ამოხდამდის გაჩუქოთ,

იხილეთ მეტი

ახალი ამბავი ერთი

ლორემ იპსუმ სამართალში ომობდნენ ფიქრების, გლეხკაცები მიატანა გექნეს დამღრღნეს გულკეთილობას გაცვია გადაწოლილიყო შესაფერისი უნესტო. მიწყალობეთ მარა უნესტო, ჩაიწვა, ამოხდამდის გაჩუქოთ,

იხილეთ მეტი

კომპანია „ინტეგრა“ დაარსდა საქართველოში 2015 წელს და წარმოადგენს IT სისტემურ ინტეგრატორს – გაიგეთ მეტი

სერვისები

  • პროექტირება და ოპტიმიზაცია
  • სისტემური ინტეგრაცია
  • IT უსაფრთხოების დანერგვა და აუდიტი

კონტაქტი

  • ტელ: +995 574733366
  • ოფისი: +995 322 97 00 52
  • ელ-ფოსტა: info@integra.ge